Nasza książnica znalazła się wśród 185 zwycięzców programu grantowego Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”. Projekt pt. „Piramida aktywności” kierowany do seniorów, spotkał się z akceptacją gremium oceniającego. Warto wspomnieć, że o przyznanie środków finansowych ubiegało się 1300 podmiotów (instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń itp.). Realizację zadania planujemy wiosną 2022 r. W ramach działań odbędzie się szereg warsztatów i aktywności upowszechniających kulturę fizyczną, sport i rekreację wśród seniorów, dla których biblioteka jest jednym z miejsc na Ziemi.

Informacje powiązane: