Godziny otwarcia
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 10:00 – 15:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
Telefon
+48 52 356 77 01
E-Mail
regionalna@bmino.pl

Placówka gromadzi i udostępnia zbiory dotyczące Inowrocławia i Kujaw Zachodnich. Znajdują się w niej książki, gazety i czasopisma, dokumenty życia społecznego (w tym druki ulotne), mapy, publikacje dźwiękowe i audiowizualne (w tym audycje telewizyjne), rękopisy, zbiory ikonograficzne (pocztówki, grafiki, rysunki, fotografie).
Otwarcie Czytelni Regionalnej nastąpiło 7 maja 2004 r. Od roku 2018 działa w niej Pracownia Digitalizacji, której wyposażenie zostało zakupione w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Miejskiej udostępniane są online w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej. Znaleźć w niej można m.in. materiały gromadzone przez rodzinę wybitnych regionalistów (Archiwum rodziny Czaplów), publikacje przekazane przez profesora Stanisława Helsztyńskiego (Biblioteka Helsztyńskich), bogaty zbiór pocztówek, publikacje i rękopisy z dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku, a także roczniki „Dziennika Kujawskiego”. To w Inowrocławiu przechowywany jest najbardziej kompletna kolekcja roczników gazety, będącej kopalnią wiedzy o historii miasta i regionu.
Czytelnia posiada również roczniki gazety kujawskich Niemców: “Kujawischer Bote” (z lat 1900-1939) i jej kontynuacji: “Hohensalzaer Zeitung” (z lat 1941-1943). Zgromadzono ponadto m. in. roczniki “Robotnika Kujawskiego” (1945-1947 ), “Ziemi Kujawskiej” (1947-1950), “Ilustrowanego Kuriera Polskiego” (1947-2002), “Gazety Kujawskiej” (i jej kontynuacji – „Gazety Pomorskiej”), „Nowin Inowrocławskich”, „Naszego Miasta Inowrocław”, „Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin”.
Dzięki darczyńcom Czytelnia Regionalna powiększa swoje unikalne zbiory. W roku 2020 dzięki nim udostępniono czytelnikom materiały archiwalne Wacława Szewielińskiego, Teresy Klonowskiej, Swietłany Owczarskiej i Romana Senskiego.