Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Scenariusz warsztatów „To ci historia”

Scenariusz warsztatów „To ci historia”  (spotkanie jednorazowe lub pierwsze w cyklu) – WHO/kto będzie brał udział w zajęciach  – dorośli mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, – WHAT FOR/w jakim celu przeprowadzasz zajęcia – zwiększenie wiedzy na temat historii lokalnej, – WHERE/gdzie odbędą się zajęcia – np. Salonik Literacko-Artystyczny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, – WHEN/kiedy – np. …