Scenariusz warsztatów „To ci historia”  (spotkanie jednorazowe lub pierwsze w cyklu)
– WHO/kto będzie brał udział w zajęciach  – dorośli mieszkańcy powiatu inowrocławskiego,
– WHAT FOR/w jakim celu przeprowadzasz zajęcia – zwiększenie wiedzy na temat historii lokalnej,
– WHERE/gdzie odbędą się zajęcia – np. Salonik Literacko-Artystyczny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,
– WHEN/kiedy – np. dwa razy w miesiącu, w czwartek o 16:30.
Główny CEL warsztatu: zwiększenie wiedzy na temat historii lokalnej wśród mieszkańców powiatu inowrocławskiego
Cele szczegółowe warsztatu:
-przeprowadzenie 90 minutowego warsztatu dla co najmniej 15 osób nie związanych zawodowo z historiografią,
-zwiększenie wiedzy o mało znanych postaciach i wydarzeniach lokalnej mikro historii, ukazywanej z różnych perspektyw poznawczych, wśród uczestników zajęć,
-zwiększenie umiejętności korzystania z materiałów dotyczących lokalnej historii, ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych,
-zwiększenie oferty edukacyjnej Biblioteki.
1. WSTĘP – 10% (15 minut)
METODY I MATERIAŁY:
PRZEBIEG:
– powitanie i przedstawienie się prowadzącego i uczestników (imię,  czego  oczekuję po warsztatach),
– wypełnienie i przyczepienie w widocznym miejscu przygotowanych identyfikatorów (imię uczestnika, postać, wydarzenie lub zagadnienie z lokalnej historii, o której chciał(a)bym się czegoś więcej dowiedzieć)
2. ROZWINIĘCIE – 80% (65minut)
METODY I MATERIAŁY:
PRZEBIEG:
– podział na 5 grup (mniej więcej trzyosobowych), opartych na związkach tematycznych (np. grupę tworzy wielbiciel średniowiecza z osobą zainteresowaną królową Jadwigą czy Władysławem Łokietkiem,
 inna grupę stanowią osoby zainteresowane stosunkami etnicznymi, jeszcze inną – dziejami kobiet itp.),
– każda grupa siada przy stoliku zaopatrzonym w laptop z dostępem do Internetu i materiały piśmiennicze, prowadzący pokazuje na ekranie, gdzie można szukać otwartych zasobów edukacyjnych na interesujący temat: Federacja Bibliotek Cyfrowych (https://fbc.pionier.net.pl/), w tym POLONA (https://polona.pl/), Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa (http://dlibra.bmino.pl/dlibra), serwis Szukaj w Archiwach (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/strona_glowna), Europeana (https://www.europeana.eu/pl),
-przez 30 minut każda z grup przygotowuje, na podstawie dostępnych zasobów, mini opowieść o nieznanych wcześniej faktach historycznych dotyczących wybranej tematyki,
-przedstawiciel(e) każdej grupy prezentuje ustalenia w formie kilkuminutowej opowieści.
3. ZAKOŃCZENIE – 10% (10minut)
METODY I MATERIAŁY:
PRZEBIEG:
– pytanie prowadzącego do uczestników o wrażenia z zajęć i oczekiwania dotyczące następnych spotkań,
– zapowiedź najbliższych warsztatów, np. za dwa tygodnie.
Autor: Bartosz Wiśniewski
Licencja: CC BY SA
Scenariusz powstał w ramach szkolenia:
Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece – edycja 3