Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Pomysły do pobrania

Scenariusz warsztatów „To ci historia”

Scenariusz warsztatów „To ci historia”  (spotkanie jednorazowe lub pierwsze w cyklu) – WHO/kto będzie brał udział w zajęciach  – dorośli mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, – WHAT FOR/w jakim celu przeprowadzasz zajęcia – zwiększenie wiedzy na temat historii lokalnej, – WHERE/gdzie odbędą się zajęcia – np. Salonik Literacko-Artystyczny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, – WHEN/kiedy – np. dwa razy w miesiącu, w czwartek o 16:30. Główny CEL ...

Scenariusz warsztatów „To ci historia” Czytaj więcej ...