Godziny otwarcia

dostępna tylko dla chorych i personelu szpitala

Telefon
+48 52 354 52 69
E-Mail
filia5@bmino.pl

Filia nr 5 Biblioteki Miejskiej mieści się na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Z biblioteki korzysta personel szpitala oraz pacjenci. Książki wypożyczane są na miejscu, w bibliotece lub bezpośrednio na salach chorych. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby czytelnicze, filia posiada różnorodny księgozbiór od beletrystyki do literatury popularnonaukowej, z wolnym dostępem do półek. Ze względu na warunki w jakich działa w placówce znajduje się także rozbudowana i wyodrębniona literatura medyczna, z której korzysta m.in. personel medyczny szpitala. Oprócz wypożyczeń biblioteka popularyzuje swoje zbiory poprzez organizowanie wystawek tematycznych, ekspozycji związanych z rocznicami. Książka służy nie tylko jako źródło informacji, ale uznana jest również za jeden z najskuteczniejszych środków oddziaływania na postawy psychiczne człowieka. Dlatego placówka ta, służąca pacjentom poprzez odpowiednio dobraną literaturę nie tylko wypełnia czas choroby, ale też niesie za sobą pozytywną rolę w leczeniu chorego jako środek biblioterapeutyczny.