Godziny otwarcia
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 10:00 – 15:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
Telefon
+48 52 352 72 37
E-Mail
filia12@bmino.pl

 

Zajęcia cykliczne:

„Fitness dla seniorów” – gimnastyka prowadzona przez Justynę Stadler-Szajdę raz w tygodniu.

„Język niemiecki dla każdego” – nauka podstaw języka niemieckiego oraz zajęcia konwersacji prowadzone przez Irenę Kociszewską oraz wolontariusza Jerzego Janowskiego, organizowane w czwartki i piątki.

„Kinoterapia” – w ostatnią środę miesiąca projekcja filmów poruszających problemy osób niepełnosprawnych, prezentacja literatury związanej z tematem filmu.

„Literacki Klub Dobrego Wiersza i Prozy” – dyskusyjne spotkanie dla seniorów, podczas którego czytelnicy będą mogli zaprezentować własne utwory poetyckie oraz fragmenty prozy.

„Podróże po literaturze” – spotkania dwa razy w miesiącu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, rozwijanie aktywności, zainteresowanie literaturą, na podstawie wybranych książek.

„Senior potrafi” – zajęcia rękodzielnicze dla seniorów, popularyzacja zanikających dziedzin rękodzieła ludowego, wykorzystanie poznanych technik do współczesnych potrzeb organizowane dwa razy w miesiącu.

„Szachy” – nauka podstaw gry w szachy prowadzona przez Piotra Czarnoleskiego, zajęcia organizowane dwa razy w miesiącu.

„Świat Wyobraźni” – zajęcia manualne, plastyczne dla osób niepełnosprawnych prowadzone w ramach terapii przez sztukę organizowane dwa razy w miesiącu w czwartki.

„Z bajką dookoła świata” – zajęcia dla dzieci, głośne czytanie bajek, zabawy literackie, zajęcia plastyczne, zgaduj – zgadule.

„Żyj z pasją” – raz w miesiącu spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przekazują swoją pasję do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, wirtualne wędrówki po regionie.

Czytelnikami filii mogą zostać osoby niepełnosprawne (dzieci i dorośli przewlekle chorzy i leżący stale w łóżku, inwalidzi) oraz rodzice, nauczyciele, którzy uczestniczą w procesie wychowania bądź usprawniania. Wyodrębnienie wspomnianych kategorii ma bardzo istotne znaczenie dla właściwej polityki gromadzenia zbiorów oraz prawidłowej obsługi czytelników, tym bardziej, że w wielu przypadkach nie przychodzą oni osobiście do biblioteki. Placówka ta już w chwili powstania miała jasno określone zadania. Obok zapewnienia fachowej obsługi informacyjnej czytelnikom niepełnosprawnym, ważnym realizowanym zadaniem było i jest nadal uzmysłowienie społeczeństwu problemu osób niepełnosprawnych oraz funkcji biblioteki i literatury w rehabilitacji. Filia jest nietypową placówką, nie tylko ze względu na swoją działalność, lecz również i zbiory. Obok tradycyjnych książek i czasopism, czytelnikom biblioteki udostępniane są alternatywne materiały biblioteczne, m.in. książki na płytach CD, DVD oraz urządzeniach do głośnego czytania tzw.„Czytakach”. Różnorodność materiałów bibliotecznych i form książek, podyktowana zróżnicowanymi możliwościami psychofizycznymi czytelników gwarantuje, że każdy czytelnik znajdzie w jej zbiorach coś dla siebie.W Filii realizowany jest program dostarczania do domu, przez pracownika raz w tygodniu, materiałów bibliotecznych tym, którzy nie mogą dotrzeć do książnicy.
Obecnie Filia posiada ponad 2 tysiące tytułów książek mówionych i przeszło tysiąc czarnodrukowych. Dodatkowym źródłem informacji jest zainstalowany komputer z dostępem do Internetu zaopatrzony w przenośny zestaw lektorski Pearl z programem OpenBook. Urządzenie służy do skanowania i odczytywania tekstów drukowanych za pomocą mowy syntetycznej oraz spełnia funkcje powiększalnika. MAGic Plus to program idealnie dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera, umożliwia powiększenie zawartości ekranu nawet do 36 razy.
Filia współpracuje z ośrodkami o różnym charakterze. Są to Domy Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Warzynie, Tarnówku i Parchaniu , Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych koło w Inowrocławiu, Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Dom Dziennego Pobytu, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja życia”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu i Żalinowie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Larix” w Warszawie. Placówka systematycznie współpracuje z Oddziałem dla Dzieci w organizowaniu imprez integracyjnych, Zespołem Szkół im. Marka Kotańskiego oraz Zespołem Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Regulamin

Porady specjalistów zainteresowani mogą znaleźć w gromadzonych czasopismach:

Aktywni 55+
Charaktery
Integracja
Kram z robótkami
Pochodnia
Szkoła Specjalna
Zdrowie
Żyjmy dłużej