Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

e-mail: wypozyczalnia@bmino.pl – tel/fax: +48 523 579 389 w sprawie informacji i prolongaty książek

e-mail: biblioteka@bmino.pl – tel/fax: +48 523 573 698 w sprawach administracyjnych

NIP: 5561589168
REGON: 000792248

Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy wtorek w godz. 9.00- 14.00.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym.

W czasie nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje Jego Zastępca.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP

Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
pismo ogólne

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.

Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

 

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 573 698

e-mail: biblioteka@bmino.pl

 


 

Dział Organizacyjno – Administracyjny

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 573 698

e-mail: administracja@bmino.pl

 


 

Księgowość

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 579 389

e-mail: ksiegowa@bmino.pl

 


 

Czytelnia Biblioteki Głównej

ul. Jana Kilińskiego16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 574 638

e-mail: czytelnia@bmino.pl

 


 

Czytelnia Regionalna Biblioteki Głównej

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 567 701

e-mail: regionalna@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Wypożyczalnia Biblioteki Głównej

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 579 389

e-mail: wypozyczalnia@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 527 237

e-mail: oddzialdladzieci@bmino.pl

 


 

Salonik Literacko-Artystyczny

Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 575 249

e-mail: bibliograficzny@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 1

ul. Zygmunta Wilkońskiego 32, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 576 470

e-mail: filia1@bmino.pl

 


Biblioteka Miejska Filia nr 2

ul. Chemiczna 9, 88-100 Inowrocław

tel. +48 525 156 507

e-mail: filia2@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 3

ul. Wojska Polskiego 5, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 520 455

e-mail: filia3@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 4

ul. Poprzeczna 29, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 575 108

e-mail: filia4@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 5

ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 545 269

e-mail: filia5@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 7

ul. Marulewska 7, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 573 245

e-mail: filia7@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 12

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 527 237

e-mail: filia12@bmino.pl

 


 

Dział Instrukcyjno – Metodyczny

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 574 488

e-mail: a.konczal@bmino.pl; j.strzelecka@bmino.pl

 


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 574 488

e-mail: gromadzenie@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Informatyka

Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. +48 523 574 638

e-mail: informatyka@bmino.pl