Podsumowaniem projektu „Piramida aktywności” realizowanego w książnicy będzie wystawa fotografii dokumentująca wszystkie działania podejmowane w jego trakcie. W ciągu trzech miesięcy seniorzy brali udział w warsztatach i zajęciach, które oprócz aktywnego spędzania wolnego czasu, promowały zdrowy styl życia, ekologię i rekreację. Wernisaż ekspozycji odbędzie się 14 czerwca o godzinie 12:00 w Saloniku Literacko Artystycznym, a wystawę będzie można oglądać do 30 czerwca.
Projekt „Piramida aktywności” był realizowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.