Za nami ostatnie z zaplanowanych zajęć z mistrzynią nordic walkingu Elżbietą Wojciechowską. We wczorajsze ciepłe popołudnie seniorzy – uczestnicy spaceru dziarsko przemierzali parkowe alejki doskonaląc prawidłową technikę marszu. Na wysoką frekwencję podczas zajęć wpływ mieli także kuracjusze, którzy dołączyli do zajęć.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu Piramida aktywności. realizowanego ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu Moje miejsce na Ziemi.