Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału i roli biblioteki jako ośrodka animującego kulturę, aktywizującego społeczność lokalną oraz sprzyjającego rozwijaniu aktywności twórczej. Poprzez regularne spotkania z kulturą, w których istotną rolę będą pełnić literatura i podróże, chcemy obudzić ciekawość świata, stworzyć przestrzeń do rozwoju wyobraźni, poszerzania wiedzy, budowania własnych zainteresowań, a także więzi rodzinnych, opartych na wspólnej zabawie.

Na projekt złoży się 15 działań w formie „drogowskazów”, w tym happening, warsztaty, konkurs, spotkania autorskie, spektakle teatralne i wystawa. Wydarzenia skierowane będą do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2022 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.