W inowrocławskiej książnicy – Filii nr 12 odbyło się spotkanie z Jarosławem Krawczykiem, autorem prozy „Dwa światy”
i tomiku wierszy „Szum wszechświata”. Podczas rozmowy z publicznością autor, cytując wiersze i fragmenty prozy pokazał różne odczucia i przeżycia, które pod wpływem choroby towarzyszą Jemu na co dzień. Zrozumienie i wsparcie z jakim się spotyka wśród grona znajomych, motywuje Gościa do pisania.