Filia Nr 12 zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Gwiazdy wokół nas”. Celem konkursu było uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, utrwalenie wiadomości o budowie Układu Słonecznego, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej oraz umiejętności wykorzystania różnorodnych technik plastycznych. Uczestnicy wykonali prace w formie makiety przestrzennej. Przy ocenie jury brało pod uwagę: pomysłowość i oryginalność pracy, samodzielność i estetykę wykonania, a także dobór materiałów. Komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria wiekowa 7 – 15 lat:

Wyróżnienie – Michał Lisowski
Wyróżnienie – Filip Marciniak
Wyróżnienie – Maria Majdoszka
Wyróżnienie – Dominik Deskiewicz

kategoria wiekowa 16 – 24 lat,
I- m-ce – Michał Kawczyński
II m-ce – Maciej Musiał

kategoria wiekowa 25 lat i powyżej:

I m-ce – Dawid Urbaczewski
II m-ce – Beata Musiał
II m-ce – Zofia Zakrzewska
III m-ce – Józef Lipowicz

Wyróżnienie – Dominika Haręza
Wyróżnienie – Artur Górny

Dziękujemy za udział w konkursie.
Zapraszamy do oglądania ekspozycji do 27 grudnia 2023 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Kilińskiego 16.