Dzięki uczestnictwu jednej z naszych koleżanek w szkoleniu prowadzonym przez OSDW Azymut dziś otrzymaliśmy przesyłkę, która zawierała książki pt. „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”. Jest to publikacja wydana przez Komisję Europejską, mająca na celu podniesienie świadomości wśród dzieci (w wieku 7-10 lat) i dorosłych (rodziców, nauczycieli, wychowawców) na temat problemów ludzi uciekających przed wojną i ich praw. Niesie uniwersalne przesłanie o potrzebie empatii i uważności. Już niedługo trafi ona na biblioteczne półki.