Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, który trwa do 15 maja. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

W tym uroczystym dla nas dniu, bibliotekarze naszej książnicy na ręce Pani Dyrektor Doroty Drobnik-Stefańskeij otrzymali życzenia od Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, a także Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej.