Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie „Bardzo młoda kultura Kujawsko-Pomorskie 2020”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii, rekomendujemy działania odbywające się
w przestrzeni wirtualnej (w sieci) i domowej.

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 15.06.2020 r., a 20.10.2020 r.

Wnioski w formie PDF wysyłamy na adres: dotacje.tdk@gmail.com od 4.05.2020 r. do 1.06.2020 r. do godz. 15.00. Wniosek należy złożyć jedynie w wersji elektronicznej!

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach www.terenowydomkultury.pl oraz www.mck-bydgoszcz.pl .

Wsparcie i doradztwo można uzyskać, wysyłając maila z konkretnymi pytaniami wraz z podaniem swojego nr telefonu: dotacje.tdk@gmail.com

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.