Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 230 lat od radosnego, majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY!
W związku z tą rocznicą Biblioteka Miejska zaprezentuje wystawę, która będzie przeglądem ustaw obowiązujących
w Polsce na przestrzeni lat, począwszy od Konstytucji 3 Maja.
Ekspozycja „Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej” została przygotowana przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W dniach od 29 kwietnia do 21 maja br. będzie prezentowana w holu Biblioteki Głównej przy ulicy Jana Kilińskiego 16. Jej uzupełnieniem będą publikacje ze zbiorów inowrocławskiej książnicy.