header-image

Events: 12th grudzień 2022

Literacki Klub Wiersza i Prozy – dyskusyjne spotkanie dla seniorów, podczas którego czytelnicy prezentują własne utwory poetyckie oraz fragmenty prozy, a także uczestniczą w warsztatach literackich.

Rękodziełka świąteczne – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, rozwijające kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Poprzez różnorodne formy aktywności uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają ciekawość świata. „Święta na świecie!” czyli o tradycjach bożonarodzeniowych w różnych krajach to temat grudniowego spotkania.

Klub Rozmaitych Aktywności – spotkanie dla czytelników, kuracjuszy będące okazją do integracji, rozmowy i wymiany doświadczeń. Warsztaty poprowadzi Joanna Smoleńska, coach i promotorka zdrowia.

Events: 12th grudzień 2022 Czytaj więcej ...