Szczegóły wydarzenia


Spotkanie z filmem – warsztaty filmowe prowadzone przez dra Łukasza Oliwkowskiego, prezentacja klasyki i najnowszych dzieł filmowych o wysokich walorach artystycznych.