Szczegóły wydarzenia


Klub Rozmaitych Aktywności – spotkanie dla czytelników, kuracjuszy będące okazją do integracji, rozmowy i wymiany doświadczeń. Warsztaty poprowadzi Joanna Smoleńska, coach i promotorka zdrowia.