Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Events at Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”

Harmonie Instrumentów Świata – koncert z wykorzystaniem instrumentów etnicznych w wykonaniu Krzysztofa Kosińskiego i Mariusza Michałowskiego, przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Wydarzenie realizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odnoszące się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka. Celem …

Events at Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” Czytaj więcej ...