Biblioteka Miejska zgodnie z kilkuletnią tradycją również w tym roku przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania wybitnych dzieł literatury polskiej. W nadchodzącej odsłonie tematem wydarzenia będzie „Balladyna” Juliusza Słowackiego, jedno z najznakomitszych dzieł polskiego romantyzmu. Fragmenty dramatu zaprezentują przedstawiciele lokalnych instytucji kultury i miejscowego środowiska artystycznego. Stawiamy na inspirujące spotkanie, które pozwoli odkryć szkolną lekturę na nowo.
Dramat Słowackiego bliski jest naturze, dlatego i my zapraszamy Państwa w plener! Inowrocławskie Narodowe Czytanie odbędzie się w Parku Solankowym na mostku prowadzącym przez staw do tężni, 5 września br. (sobota)
w godz. 15.00 – 17.00. Impreza ma charakter otwarty. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza dramatu – każda przyniesiona książka otrzyma wzór pamiątkowego stempla. Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.