Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Trzech poetów, w którym uczestnicy zaprezentują utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Cypriana Kamila Norwida- Patronów roku 2021.

Eliminacje odbędą się 9 października br. o godz. 10:00 w Bibliotece Głównej (ul. Kilińskiego 16). Spośród uczniów biorących udział w konkursie, jury wyłoni najlepszych recytatorów, którzy 16 października wezmą udział w warsztatach aktorskich. Finał zmagań przewidziano na 23 października br.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (52) 357-46-38, mailowe czytelnia@bmino.pl lub osobiste przyjmuje Czytelnia Biblioteki Głównej (ul. Kilińskiego 16).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

UWAGA: wszystkich zainteresowanych prosimy się o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach zamieszczonym na stronie internetowej biblioteki, a także o pobranie stosownych oświadczeń: dla uczestników poniżej 16 roku życia jest to: Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka. Natomiast dla osób starszych: Oświadczenie o stanie zdrowia
i świadomości ryzyka.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN

Inf. o stanie zdrowia dziecka

Inf. o stanie zdrowia nr 1