Zapraszamy na kolejne spotkania Pracowni Literacko-Artystycznej, odbywające się w Bibliotece Głównej.