Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – Filia Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych oraz Świetlica Środowiskowa w Kruszy Podlotowej zapraszają bibliotekarzy i sympatyków biblioteki na Rajd Rowerowy z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się 21 września 2013 (sobota), godz. 1000

W programie:
– wyjazd sprzed budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16, godz. 1000
– przejazd przez Batkowo, Dziarnowo, Kościelec, Kruszę Podlotową
– zwiedzanie kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu
– rozpalenie ogniska przy Świetlicy Środowiskowej w Kruszy Podlotowej
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA połączone z degustacją
– gry i zabawy literacko – sportowe
– powrót ok. godz. 1600
Zapisy przyjmujemy do 20.09.2013 tel.523527237 oraz email: f12@op.pl