Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza

Powstania narodowowyzwoleńcze odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości, dlatego „95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego” była tematem przewodnim spotkania, które dobyło się 14 września w Saloniku Literacko – Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza przy ul. Kilińskiego 16.
Robert Gaweł (prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie) wygłosił prelekcję poświęconą kpt. Pawłowi Cymsowi, a Piotr Woźniak zaprezentował umundurowanie i uzbrojenie żołnierza z okresu Powstania Wielkopolskiego. W holu Biblioteki Głównej można było obejrzeć wystawę „Bój o Inowrocław”, do przygotowania której eksponaty użyczył regionalista Tadeusz Konieczka.

 

{webgallery} {/webgallery}