Książnica wzorem lat ubiegłych włącza się w akcję Żonkile, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Inicjatywa ma na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Jak podkreślają organizatorzy, w tym roku dużo miejsca zostanie poświęcone walczącym w powstaniu kobietom. Z uwagi na panującą epidemię działania odbędą się w przestrzeni wirtualnej.
19 kwietnia – w dniu wybuchu powstania, dzięki uprzejmości Muzeum na bibliotecznym Facebooku i kanale YouTube zostaną udostępnione słuchowiska i opowiadania odrębne dla każdej grupy wiekowej. Poniżej zamieszczono szablon
i instrukcję do samodzielnego wykonania żonkili. W holu Biblioteki Głównej będzie można obejrzeć publikacje poświęcone gettu warszawskiemu, a na czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych tego dnia będą czekały zakładki nawiązujące do akcji.

instrukcja PL
szablon PL