Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Sponsorzy

Publikacja „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”.

Dzięki uczestnictwu jednej z naszych koleżanek w szkoleniu prowadzonym przez OSDW Azymut,  otrzymaliśmy książki pt. „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”. Jest to publikacja wydana przez Komisję Europejską, mająca na celu podniesienie świadomości wśród dzieci (w wieku 7-10 lat) i dorosłych (rodziców, nauczycieli, wychowawców) na temat problemów ludzi uciekających przed wojną i ich praw. Niesie uniwersalne przesłanie o potrzebie empatii i uważności.

Publikacja „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”. Czytaj więcej ...

Pomoc dla Ukrainy

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza nie ustaje w staraniach o zwiększenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla uchodźców z Ukrainy. W związku z tym poszukujemy środków zewnętrznych m.in. na organizację warsztatów, lekcji języka polskiego i innych zajęć kierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych. W ostatnim czasie zwróciliśmy się do szeregu firm, inowrocławskich przedsiębiorców o wsparcie finansowe naszych działań. Możemy się już pochwalić, że płyną do ...

Pomoc dla Ukrainy Czytaj więcej ...