Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza nie ustaje w staraniach o zwiększenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla uchodźców z Ukrainy.
W związku z tym poszukujemy środków zewnętrznych m.in. na organizację warsztatów, lekcji języka polskiego i innych zajęć kierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych. W ostatnim czasie zwróciliśmy się do szeregu firm, inowrocławskich przedsiębiorców o wsparcie finansowe naszych działań. Możemy się już pochwalić, że płyną do nas pozytywne sygnały  i konkretne oferty pomocy finansowej i rzeczowej. Cieszymy się, że współpraca z inowrocławskimi firmami przyczyni się do poszerzenia wachlarza propozycji naszej książnicy.

 

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu