Stowarzyszenia Historyczne „Iskra” wspólnie z Oddziałem Inowrocławskim Regionu Włocławsko–Toruńskiego NSZZ „Solidarność” oraz Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu zapraszają mieszkańców Inowrocławia i regionu Kujaw Zachodnich do udziału w „Teście wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”.
Wydarzenie ma na celu uczczenie powstańczego zrywu z 1919 r. w formie organizacji testu zawierającego 15 pytań (należy udzielić odpowiedzi a, lub b lub c) z nagrodami. Odpowiedzi na wszystkie pytania są zawarte w treści wystawy (60 zdjęć), którą można zwiedzać już od poniedziałku 20 lutego br. w holu Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. Rozpoczęcie testu nastąpi w piątek 24 lutego o godz. 17:00 w Saloniku Literacko – Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu (ul. Kilińskiego 16).
Organizatorzy przygotowali ponad 50 nagród w postaci sprzętu turystycznego oraz wydawnictw historycznych o wartości od 150 do 15 zł. Nagrody będą wręczane bezpośrednio po zakończonym teście w kolejności uzyskanych punktów. Szczegółowy regulamin oraz zasady wypełniania testu będą przedstawione uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia. Do udziału w teście zapraszamy wszystkich bez limitu wieku, jednak wymagana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Partnerami finansowymi wydarzenia, dzięki którym zorganizowano wystawę i zakupiono nagrody są: Ciech Soda Polska, Inofama, Kujawskie Centrum Medyczne „Farma- Med, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Sklep Sportowy Decathlon.
Szczegóły www.facebook.com/kujawianie