Nieuniknionym zjawiskiem towarzyszącym ewolucji Internetu są ciągłe zmiany, które przenikają różne dziedziny aktywności człowieka. Wśród nich ważne miejsce ma biblioteka i jej użytkownicy. Bramą do biblioteki w XXI w. stał się katalog on-line, który musi ulegać przeobrażeniom i technologicznej rewolucji. Jego zastój jest pierwszym elementem zniechęcenia potencjalnego czytelnika do korzystania z usług bibliotecznych. Starajmy się nie dopuścić do tego.

W imieniu Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Konsorcjum Użytkowników Systemów Bibliotecznych SOWA oraz producenta oprogramowania systemów SOWA firmy Sokrates-software zapraszamy na spotkanie:

Deskryptory Biblioteki Narodowej

a rozwój systemów SOWA

21 października 2015 r.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16, Inowrocław

Program:

10.20 – 10.40 Powitanie i wprowadzenie w tematykę spotkania – Dorota Drobnik-Stefańska (Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu)
10.40 – 11.40 Katalogi nowej generacji – Wojciech Kowalewski (Konsorcjum Bibliotek „SOWA”)
11.45 – 12.15 przerwa kawowa i poczęstunek
12.15 – 13.00 System biblioteczny SOWA – Leszek Masadyński (Sokrates-software)
13.00 – 14.00 Deskryptory Biblioteki Narodowej w systemach SOWA

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do dnia 16 października 2015 r.
na stronie: http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/  
 lub na adres poczty: konsorcjum.sowa@gmail.com
lub telefonicznie pod numerami:

601 335 700 Wojciech Kowalewski
603 510 887 Krystyna Brodowska

W treści prosimy podać: imię i nazwisko / funkcja w bibliotece / nazwa biblioteki / e-mail / numer telefonu.

ZAPRASZAMY
Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wcześniej organizowanych spotkań http://www.konsorcjum.sowwwa.pl/

 {rsform 3}