W lutowym numerze „Bibliotekarza” ukazał się artykuł Bartosza Wiśniewskiego pod tym, nieco tajemniczym tytułem. Jak pisze Elżbieta Stefańczyk w notatce „Od redaktora” (na stronie 3 miesięcznika), tekst inowrocławskiego bibliotekarza „przedstawia związki profesora Helsztyńskiego, znanego warszawskiego anglisty, z Inowrocławiem, poprzez powiązania rodzinne i prowadzone prace naukowe. W archiwum Koła SBP w Inowrocławiu znajduje się dokumentacja odnosząca się do działalności profesora i Jego relacji z Janem Kasprowiczem i Stanisławem Przybyszewskim.”

„Żydzi, masoni i profesor Helsztyński”