Zasady korzystania z usług bibliotecznych na miejscu w czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Regionalnej i pozostałych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w czasie epidemii COVID-19

Ze względu na bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki obowiązywać będą do odwołania nowe zasady korzystania z czytelń, rekomendowane przez Bibliotekę Narodową.

1. W czytelniach udostępnionych jest tyle miejsc, aby zachowane były odległości min.1,5 m pomiędzy stanowiskami.
W związku ze zmniejszeniem ilości miejsc w czytelniach rekomendujemy wcześniejszy kontakt w sprawie rezerwacji miejsca i przygotowania materiałów bibliotecznych.
2. Użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do czytelni oraz nakaz noszenia masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.
3. Na życzenie Czytelnika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny.
4.Dostęp do stanowisk komputerowych w Czytelni zostaje ograniczony, ale istnieje możliwość skorzystania
z komputera wyłącznie w celach edukacyjnych.
5. Po każdorazowym skorzystaniu przez Użytkownika z komputera stanowisko komputerowe zostanie zdezynfekowane.
6. W Czytelni Biblioteki Głównej wznawia się weekendowe wypożyczanie książek (zasady korzystania reguluje Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych § 4 pkt.7 ).
7.  Biblioteka przywraca usługę tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych. Jednocześnie w Czytelni Biblioteki Głównej udostępniony jest bezpłatny terminal z dostępem do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA.
8.Użytkownik korzysta z usług bibliotecznych na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Regionalnej
i pozostałych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na własną odpowiedzialność.