Zasady korzystania z usług bibliotecznych na miejscu w czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Regionalnej i pozostałych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w czasie epidemii COVID-19

Ze względu na bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki obowiązywać będą do odwołania nowe zasady korzystania z czytelń, rekomendowane przez Bibliotekę Narodową.

1. W czytelniach udostępnionych jest tyle miejsc, aby zachowane były odległości min.1,5 m pomiędzy stanowiskami. W związku ze zmniejszeniem ilości miejsc w czytelniach rekomendujemy wcześniejszy kontakt w sprawie rezerwacji miejsca i przygotowania materiałów bibliotecznych.
2. Użytkowników obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do czytelni oraz nakaz noszenia masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.
3. W czytelniach wszystkie materiały tj. książki, czasopisma oprawne, prasę bieżącą podaje i odbiera bibliotekarz. Wszystkie materiały podawane w czytelni podlegają
3-dniowej kwarantannie i w tym czasie będą wykluczone z ponownego udostępniana lub kserowania przez bibliotekarza.
4. Na życzenie Czytelnika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny.
5. Prasa bieżąca do odwołania dostępna jest wyłącznie w Czytelni Biblioteki Głównej.
6. Dostęp do stanowisk komputerowych w Czytelni zostaje ograniczony, ale istnieje możliwość skorzystania z komputera wyłącznie w celach edukacyjnych.
7. Po każdorazowym skorzystaniu przez Użytkownika z komputera stanowisko komputerowe zostanie zdezynfekowane.
8. W Czytelni Biblioteki Głównej wznawia się weekendowe wypożyczanie książek (zasady korzystania reguluje Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych § 4 pkt.7 ).
9. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej zawieszona do odwołania pozostaje usługa tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych. Jednocześnie w Czytelni Biblioteki Głównej udostępniony jest bezpłatny terminal z dostępem do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA.
10. Użytkownik korzysta z usług bibliotecznych na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Regionalnej i pozostałych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na własną odpowiedzialność.