header-image

COVID-19

Biblioteka luzuje obostrzenia

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej, mówiącymi o tym, iż transmisja koronawirusa poprzez powierzchnie jest niewielka, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, znosi 3-dniową kwarantannę, której poddawane były książki i prasa. Ponadto od dnia 16 czerwca br., czytelnicy będą mieli wolny dostęp do półek ze zbiorami bibliotecznymi. Usługa wypożyczeń międzybiblioteczych działająca w Czytelni Głównej zostaje przywrócona Niezmiennie obowiązują zasady reżimu sanitarnego: czytelnicy są zobowiązani do dezynfekcji ...

Biblioteka luzuje obostrzenia Czytaj więcej ...

Regulamin uczestnictwa w imprezach

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy i osób w niej uczestniczących, poprzez ...

Regulamin uczestnictwa w imprezach Czytaj więcej ...

Zasady korzystania z usług bibliotecznych na miejscu

Zasady korzystania z usług bibliotecznych na miejscu w czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Regionalnej i pozostałych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w czasie epidemii COVID-19 Ze względu na bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki obowiązywać będą do odwołania nowe zasady korzystania z czytelń, rekomendowane przez Bibliotekę Narodową. 1. W czytelniach udostępnionych jest tyle miejsc, aby zachowane były odległości min.1,5 m pomiędzy stanowiskami. W związku ...

Zasady korzystania z usług bibliotecznych na miejscu Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki
Uprzejmie informujemy, że Filia nr 5 mieszcząca się na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka pozostaje nieczynna do odwołania. Data zwrotu materiałów bibliotecznych zostanie automatycznie przedłużona.