Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zaprasza na kolejną edycję Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W tegorocznej edycji uczestnicy zaprezentują utwory Mirona Białoszewskiego, który w tym roku obchodziłby 100 – lecie urodzin.
Eliminacje odbędą się 8 października br. o godz. 10:00 w Bibliotece Głównej (ul. Kilińskiego 16). Spośród uczniów biorących udział w konkursie, jury wyłoni najlepszych recytatorów, którzy 15 października wezmą udział w warsztatach aktorskich. Finał przewidzianona 22 października br.
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefoniczne pod numerem telefonu (52) 357-46-38, mailowo czytelnia@bmino.pl lub osobiście w Czytelni Biblioteki Głównej (ul. Kilińskiego 16).
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
REGULAMIN