Muzyka i taniec towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Były one i nadal są częścią obrzędów religijnych, wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji narodowych i regionalnych.
Z okazji Światowego Dnia Tańca, dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, w stałym cyklu „Książki to okręty myśli…”, dnia 3 kwietnia 2019 r. zaprezentowany został program zatytułowany „Z tańcem przez wieki – polskie tańce ludowe i narodowe”. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania poloneza Wojciecha Kilara, a po chwili popłynęły skoczne krakowiaki, oberki i mazurki oraz „smętne” kujawiaki. Na zakończenie spotkania uczestnicy, na melodię znanego kujawiaka wykonali wiązankę regionalnych przyśpiewek.