Inowrocławska książnica zaprasza 29 sierpnia br na spacer po Mątwach. Przewodnik PTTK – Antoni Ścigacz poprowadzi ścieżkami historii tej starej osady oraz wskaże obiekty i miejsca kryjące ciekawostki. Dla uczestniczących w spacerze SENIORÓW ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny, polegający na wykonaniu zdjęć np. obiektów mieszkalnych, przemysłowych, kultu religijnego czy miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi. Celem konkursu będzie pokazanie zanikających lub zmieniających się obiektów na przestrzeni lat. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz www.facebook.com/bmijk.inowroclaw. Najciekawsze ujęcia wyeksponowane zostaną w późniejszym terminie, na wystawie przy Przystani Żeglarsko-Kajakowej ZHR.

Zbiórka dla zainteresowanych spacerem o godz. 9.00 na pętli autobusowej w Mątwach. Bliższych informacji udzielamy w Filii nr 12 przy ul. Kilińskiego 16 lub telefonicznie pod nr tel. 52 352 72 37.

Spotkanie realizowane z mikro projektu w ramach zadania: „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS.

Regulamin Spaceru „Odkrywamy Mątwy na nowo”

Regulamin konkursu fotograficznego KONFRONTACJE

wss