Wystawa „Inowrocław w czasie II Wojny Światowej 1939-1945” została uroczyście otwarta przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę w Saloniku Literacko-Artystycznym w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dla przypomnienia i upamiętnienia walki obronnej Inowrocławia w dniu 8 września 1939 roku i udziału jego mieszkańców w wielu działaniach o charakterze konspiracyjnym oraz walki zbrojnej z okupantem. Jej autorem jest Tomasz Sibora, regionalista, który z wielkim zaangażowaniem, od kilku miesięcy, poszukiwał materiałów źródłowych dotyczących okupacji hitlerowskiej. Na ekspozycji zaprezentowano ponad 120 fotografii, a także opracowania, traktujące o wydarzeniach z lat terroru, ze zbiorów naszej Biblioteki oraz pamiątki rodzinne udostępnione przez Romana Kurowskiego i Mateusza Gapskiego.
Zapraszamy mieszkańców do jej oglądania do 23 września br. w godzinach otwarcia Saloniku.