header-image

Wydarzenia:

„Wczujmy się w KLIMAT” – spotkanie edukacyjne poświęcone różnym zjawiskom pogodowym i ich anomaliom. Celem spotkania jest rozumienie zależności między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia składać się będą z różnych form aktywności: rozmowy, wyszukiwania informacji, zabawy ruchowej, projekcji filmu edukacyjnego. Adresatami są dzieci w wieku 7-9 lat.

„Klub Dobrego Wiersza i Dobrej Prozy” – dyskusyjne spotkanie dla seniorów, podczas którego czytelnicy mogą zaprezentować własne utwory poetyckie oraz fragmenty prozy 9.04, godz.11.00 – Domu Dziennego Pobytu ul. Łokietka 16.04, godz.11.00 – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Św. Ducha 30.04, godz.11.00 – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja życia”

„Kociołek rozmaitości” – cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci, mające na celu rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych.

Wydarzenia: Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast