W czwartkowe popołudnie, 25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Filii nr 1 odbyła się XII edycja konkursu recytatorskiego pod hasłem „Wierszaki Rupaki! Czyli utwory Danuty Wawiłow”. Do zmagań przystąpili uczniowie inowrocławskich szkół podstawowych z klas I-III. Jury w składzie: Małgorzata Makowiecka, Agnieszka Kozik i Anna Lewandowska przyznało:

I miejsce – Zuzanna Przybysz (Szkoła Podstawowa Integracyjna),

II miejsce – Oskar Ławski (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka”),

III miejsce – Tymon Gawrysiak (Szkoła Podstawowa nr 14),

wyróżnienia:

Paulina Balik (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka”),

Adrian Gładysz (Szkoła Podstawowa Integracyjna),

Sofija Mikołajewska (Szkoła Podstawowa nr 14),

Alicja Piechulska (Szkoła Podstawowa nr 16),

Martyna Piotrowska (Szkoła Podstawowa nr 2),

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książki, a wszyscy uczestnicy certyfikaty udziału w konkursie. Na kolejną, trzynastą edycję zapraszamy za rok!