W przededniu majowych Świąt Narodowych, Filię nr 3 odwiedziły „Żabki” z Przedszkola nr 4 „Słoneczko”. Motywem przewodnim wizyty przedszkolaków było uwrażliwienie na piękno, tradycje i folklor naszej Ojczyzny. Po przywitaniu maluchy przyjęły postawę zasadniczą i zaśpiewały Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, po czym z uwagą wysłuchały legendy o powstaniu państwa polskiego zaczerpniętej z książki pt.: „Skarbczyk legend”. Z kolei „Katechizm Polskiego Dziecka” Władysława Bełzy wprowadził dzieci w świat wartości, jakie dla każdego Polaka mają symbole narodowe takie jak godło i barwy. Odczytano im także Kodeks Małego Patrioty. Na zakończenie dzieci wyrecytowały wiersze o dniu 3 Maja i zaśpiewały patriotyczną piosenkę. W nagrodę każde z nich otrzymało biało – czerwoną chorągiewkę. Celem spotkania było przede wszystkim ukształtowanie trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej.