Zapraszamy nauczycieli, pracowników instytucji kultury, bibliotek, ngo oraz artystów na warsztaty pisania projektów „Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie działań kulturalnych”, które odbędą się 5 października 2019 r. (sobota) w Saloniku Literacko – Artystycznym przy
ul. Kilińskiego 16 w godz. 10-17, zapisy/informacje tel. (52) 352 72 37. Warsztaty przeprowadzą: Joanna Suchomska (socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii UMK, realizująca badania społeczne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miast) oraz Krzysztof Ślebioda (trener i edukator partycypacji obywatelskiej, koordynator wielu projektów PZRu).
Główne zagadnienia, które zostaną poruszone:

• jak prawidłowo zdefiniować problem i cele projektu, jak zbudować drzewo problemu,
• zasady pisania wniosków (spójność, zgodność z wytycznymi, kompletność, język itp.)
• aktualne źródła finansowania działań kulturalnych,
• jak odnaleźć się w gąszczu danych i raportów z zakresu badań kultury oraz jak z nich korzystać.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu Terenowy Dom Kultury Program Bardzo Młoda Kultura Kujawsko – Pomorskie 2019 – 2021. Operatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

27