Podczas sobotnich warsztatów “Wpychamy strachy do szafy” w “Tajemniczym Ogrodzie” oswajaliśmy nasze lęki. Przewodniczką była psycholog – Barbara Krzemińska, która podzieliła spotkanie na trzy etapy. Pierwszy, to krótka prezentacja dla dzieci i rodziców, podczas której uczestnicy otrzymali sporo fachowego wsparcia. Drugi etap odbył się już bez obecności dorosłych, a dzieci wyrażały swoje emocje poprzez prace plastyczne, zachęcone historią Karolka z bajki “O żuberku Karolku, który bał się wychodzić z domku”. W ostatniej części podsumowano warsztat, a dorośli uczestnicy mogli zwrócić się po poradę do naszego gościa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.