W piątek 17 maja około południa młodsi i trochę starsi słuchacze mieli okazje przekonać się, że nie tylko tekst piosenki czy wiersz, ale też najzwyklejsza, potoczna wypowiedź ma swój rytm, który badają językoznawcy.  Profesor Adam Dobaczewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zarówno na przykładach literackich, jak i zaczerpniętych z mowy codziennej, odwołując się też do wiedzy i doświadczeń zgromadzonych, prezentował różne przejawy rytmu w polszczyźnie.
Na koniec fragment „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza posłużył jako tekst ćwiczenia w  rozpoznawaniu rozłożenia akcentów w wyrazie, zdaniu i całej wypowiedzi.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury