W tym roku minęło półwiecze od śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku – Kazimierza Wierzyńskiego. Z tej okazji zaprosiliśmy młodzież województwa kujawsko-pomorskiego do zaprezentowania jego twórczości w konkursie recytatorskim.
W wyniku eliminacji 12 października wyłoniono finalistów, którzy tydzień później wzięli udział w warsztatach recytatorskich. W sobotę 26 października w Saloniku Literacko-Artystycznym poznaliśmy laureatów konkursu. Jurorzy: Paweł L. Gilewski (aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy), Karolina Kasprzak (aktorka Teatru Lalek ALELALE
w Bydgoszczy) i Małgorzata Wojciechowska (instruktorka literacko-teatralna w Młodzieżowym Domu Kultury
w Inowrocławiu) postanowili przyznać:

I miejsce – Filipowi Turkowi z Zespołu Szkół w Mogilnie i Laurze Zielińskiej z I Liceum Ogólnokształcącego
w Inowrocławiu,
II miejsce – Jędrzejowi Wolskiemu z Zespołu Szkół w Mogilnie,
III miejsce – Patrycji Klameckiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu,
Wyróżnienie – Julii Matuszewskiej z Zespołu Szkół w Lipnie.

Jurorzy podkreślili wysoki i wyrównany poziom występów finałowych. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali finaliści drobne upominki, ufundowane przez Bibliotekę. Gratulujemy!