Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna i rozwój kompetencji społecznych oraz czytelniczych wśród odbiorców, którymi będą ojcowie i ich dzieci, w tym osadzeni z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Projekt obejmuje 7 działań, m.in.: warsztaty czerpania papieru, ilustracyjne, introligatorskie, kurs kreatywnego pisania. Wydarzenia odbędą się dzięki współpracy Biblioteki z Zakładem Karnym w Inowrocławiu oraz Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów”.
Termin realizacji : 01.09.2019 r. – 31.12.2019 r.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.