Sezon na spotkania autorskie już w pełni! Kolejne z nich, odbędzie się 10 października o godz. 18.00 w Saloniku Literacko Artystycznym i przebiegnie na styku dwóch kultur: ukraińskiej i polskiej. A to za sprawą literacko-muzycznego spotkania z Oleną Leonenko – Głowacką, Ukrainką od niemal 30 lat żyjącą w Polsce – pieśniarką, kompozytorką, choreografką i aktorką, odznaczoną medalem „Zasłużona Kulturze Gloria Artis” w 2005 r. oraz nagrodzoną „Arete” w 2010 r. za debiut aktorski na Scenie Teatralnej Radiowej Jedynki. Widzowie mogą kojarzyć ją z ról w „Barwach szczęścia”, „Ziarnie prawdy” czy też „Rewersie”. Podczas wydarzenia będzie można nie tylko posłuchać ludowych pieśni w wykonaniu a’capella, ale także o jej twórczości, życiu w Polsce i ostatniej książce jej męża, Janusza Głowackiego, „Bezsenność w czasie karnawału”, którą po jego śmierci zredagowała. Bezpłatne wejściówki można odbierać w Wypożyczalni dla Dorosłych (przy ul. Kilińskiego 16) od 3 października.

Олена Леоненко-Гловацкая посетит нашу библиотеку

Сезон на авторские встречи уже полностью! Следующая встреча будет 10-ого октября в 18 часов в Писательско-Aртитическом Салоне и призойдeт на стыке двух культур: украинской и польской. Это по поводу писательско-музыкальной встречи с Оленой Леоненко — Гловацкой, украинкой с 30-и лет живущей в Польше – исполнительницей песен, композитором, хореографом и актрисой, награжденой медалью „Заслужена культуре Gloria Artis” в 2005 г. а также „Arete” в 2010 г. за акторский дебют на театральной сцене радио. Телезрители могут связывать её с фильмами: „Цветы счастья”, „Зерно правды” или „Реверс”.
Во время события будет можно не только послушать народные песни a’cappella, но и о её
творчестве, жизни в Польше и последней книге её мужа, Януша Гловацкого, „Бессонница
во время карнавала”, которую после его смерти обделала. Вступительные взносы можно взять из Городскoй библиотеки на улице Килинского 16, с 3-ого октября.

4444