Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, zapraszają na spacer pamięci Zygmunta Wilkońskiego, założyciela inowrocławskiego uzdrowiska. Okazją do zorganizowania wydarzenia są, przypadające w roku bieżącym, dwie rocznice: 145. powstania zdrojowiska i 140. śmierci jego twórcy.

Ten znakomity przedsiębiorca, wychowany w duchu patriotycznym, w II połowie XIX w. życiu miasta i regionu odegrał znaczącą rolę. Zajmował stanowisko asesora w Sądzie Powiatowym w Inowrocławiu. Po odmowie wyjazdu do pracy w głąb Niemiec został wydalony dyscyplinarnie ze służby państwowej. Od tego momentu poświęcił się gospodarowaniu (był m.in. właścicielem majątku Rąbinek) i działalności społecznej.

Warto wspomnieć, że jako pierwszy na Kujawach zastosował pług parowy. Za jego sprawą zbudowano cukrownię w Janikowie. Największą jednak zasługą Zygmunta Wilkońskiego było założenie Solanek. Plan zbudowania zakładu kąpielowego propagował wśród bogatych obywateli i ziemian. W 1875 roku powstała spółka akcyjna „Solanki Inowrocławskie” i od tej pory Inowrocław rozwija się jako miasto uzdrowiskowe.

Podróż śladami naszego bohatera, przez ulice miasta i alejki Parku Solankowego, rozpocznie się w Bibliotece Głównej, gdzie na uczestników będzie czekać ekspozycja prezentująca unikalne archiwalia i zbiory biblioteczne tematycznie związane ze spacerem, a zakończy w Rąbinku. W dawnej wsi, obecnie dzielnicy miasta, do dziś stoi dworek, w którym Zygmunt Wilkoński spędził ostatnie lata życia, owocnie pracując na rzecz Inowrocławia. Nieruchomość jest własnością prywatną, na co dzień nie udostępnianą turystom.

Regulamin Spaceru

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu (52) 356-77-01 lub online na adres e-mail regionalna@bmino. Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Biblioteki (www.jan-kasprowicz.bmino.pl), w komunikacie o spacerze „Moja droga… do Solanek”.

ggg