W poniedziałek 25.10.2021 r. Filia nr 2 wraz z Biblioteką Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadziła  konkurs recytatorski pn. „Zwierzęta w wierszach poetów polskich” z okazji Światowego Dnia Zwierząt. W konkursie wzięły udział dzieci uczęszczające do klas III – IV. Jury w składzie: Krystyna Świtalska, Joanna Strzelecka i Agnieszka Kubiak oceniało dobór repertuaru, interpretację, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne.
A oto laureaci :
I miejsce Lena Pietrykowska kl 3a
I miejsce  Kinga Nowak kl 4a
II miejsce Patryk Kwiatkowski kl 3a
III Gabriela Kręgowska kl. 3a
Wyróżnienia :
Zofia Zbiegień kl 4b
Kalina Jędrzejewska kl 4b
Szymon Dudek kl 3a
Laureaci konkursu i wyróżnieni zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi oraz dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.