header-image

W okresie od lipca do września 2020 r. Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej (działająca w ramach Inowrocławskiego Szczepu ZHR „szare Wilczęta”) oraz Biblioteka im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zapraszają młodzież i dorosłych do udziału w projekcie edukacyjnym, o charakterze historycznym i regionalnym. W ciągu trzech letnich miesięcy patrole biorące udział w programie będą mogły realizować najróżniejsze zadania, aby na zakończenie otrzymać specjalny dyplomu oraz nagrody w postaci drobnego sprzętu turystycznego.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą w nim wziąć udział grupy nieformalne, rodziny, zastępy harcerskie, szkolne kółka zainteresowań oraz członkowie organizacji pozarządowych. Od początku lipca, aż do końca trwania projektu organizatorzy oczekują na zgłoszenia patroli 2-7 osobowych oraz sprawozdania z realizacji zadań – zdjęcia ilustrujące pobyt patrolu we wskazanym miejscu i czasie. Potwierdzenia udziału w projekcie oraz inne ważne informacje będą przesyłane patrolom po 1 sierpnia 2020 r.
W ramach zgłoszenia prosimy podać na adres e-mail biblioteki jednowyrazową nawę patrolu, łączną liczbę osób w patrolu, imię i nazwisko pełnoletniego kierownika zespołu (patrolowego) oraz dane kontaktowe (nr telefonu aktywny w czasie trzech miesięcy i email).
Najważniejszym wydarzeniem w ramach realizowanego projektu będzie wystawa otwarta w dniu 19 września 2020 r. pt. „Kujawianie w walkach o niepodległość” zlokalizowana w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ulicy Kilińskiego 16. Po wystawie uczestnicy projektu „Zwiadowcy historii” będą mogli wziąć udział w grze fabularnej oraz prezentacji stoiska grupy rekonstrukcyjnej.
Wystawa „Kujawianie w walkach o niepodległość” jest organizowana wspólnymi siłami wielu organizacji pozarządowych, kolekcjonerów, rekonstruktorów przy wydatnej pomocy Biblioteki Miejskiej i lokalnych przedsiębiorców. Celem jest zbieranie i ukazywanie losów mieszkańców miasta i regionu zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski w czasie XX w. – szczególnie zaś w czasie Powstania Wielkopolskiego i II Wojny Światowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się swoimi materiałami i informacji, które mogą pogłębić naszą wspólną wiedzę i wzmocnić regionalną tożsamość.
Przykładowe 6 zadań, które można zrealizować we wspomnianym czasie – trzech miesięcy (Do indywidualnego wyboru. Uwaga ! Można zrealizować tylko jedno zadanie – np. wziąć udział w grze fabularnej).
1. Każdy z członków patrolu przeczytał (przeanalizował) książkę, gazetę, album o tematyce regionalnej i historycznej dotyczącą walk o niepodległość XX w .
2. Patrol wspólnie wziął udział w zwiadzie na wybranym cmentarzu w celu odnalezienia grobu lokalnego bohatera – osoby biorącej udział w ważnych wydarzeniach. W razie potrzeby członkowie patrolu zobowiązani są do posprzątania grobu i pozostawienia zapalonego znicza z biało- czerwoną wstążką,
3. Patrol odnalazł na terenie miasta Inowrocławia lub innych miejscowości na terenie Kujaw Zachodnich pomnik, obelisk lub tablicę poświęconą ważnym postaciom lub wydarzeniom związanym z okresem walk o niepodległość.
4. Patrol zwiedził wystawę pt. „Kujawianie w walkach o niepodległość” oraz stoiska grup rekonstrukcyjnych – zaplanowaną na dzień 19 września 2020 r. w Saloniku Literacko- Artystycznym Biblioteki Miejskiej.
5. Członkowie patrolu odnaleźli w swoich albumach rodzinnych i pamiątkach informacje o osobach zaangażowanych w walkę o niepodległość w XX w.
6. Patrol wziął udział w grze fabularnej – zaplanowanej na dzień 19 września 2020 r.
Gra będzie rozegrana na terenie miasta, z mapą w ręku sprzed 1939 r. W czasie czterech godzin trzeba będzie odwiedzić maksymalną liczbę punktów z około 30 zlokalizowanych w miejscach, które w jakiś sposób są związane z walkami o niepodległość i inowrocławską konspiracją. W każdym z punktów trzeba będzie rozwiązać zadanie – zagadkę wymagającą wiedzy, sprytu i spostrzegawczości. Gra będzie przygotowana na profesjonalnym poziomie, będzie zawierała elementy rekonstrukcyjne i z pewnością dostarczy wielu emocji nie tylko młodzieży ale również dorosłym. Nie trzeba być mieszkańcem miasta i znać topografii Inowrocławia – zapraszamy zatem gości z innych miast i regionów Polski. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone nagrodami – sprzętem turystycznym, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki w postaci materiałów historycznych. Mile widziane jest przebranie się lub elementy stroju nawiązujące do okresu międzywojennego i wojennego. Udział w tej grze to doskonała okazja do poznania rodzimej historii – niezwykle dramatycznych wydarzeń jakie rozegrały się w naszym mieście w czasie okupacji. Udział w grze nie wymaga osobnego zgłoszenia, ale dodatkowo będzie oceniany osobno.
Ze względu na czas pandemii program został tak przygotowany, aby nie stwarzać zagrożeń dla jego uczestników, przez co został okrojony w stosunku do pierwotnych zamierzeń.

Regulamin Zwiadowcy Historii 2020

 

Koordynatorzy wydarzenia:
Tomasz Sibora (kustosz wystawy i organizator gry), tel. 502 240 670, e-mail tomasz.sibora@gmail.com
Aleksandra Nowak (biblioteka ), tel. 52 356 77 01, e-mail regionalna@bmino.pl

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast